İndirme

GeoPro İndirme Sayfası
 
GeoPro v2.1 Tam Sürüm

Size: 112 MB
Version: v2.1.9

 

 
YENİ GeoPro v2.1.9 Demo Sürüm

Size: 112 MB
Version: v2.1.9

 

Versiyon 2.1.9
 • Presiyometre ile taşıma gücü hesabı eklendi

 • Presiyometre ile oturma hesabı eklendi

 • Sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerde deprem sonrası deformasyon hesabı modülü eklendi

 • Otomatik olarak zemin kesiti çizimi eklendi

 • Yüzeysel temellerin yatayda kayma hesabında kullanılan formül gösterimi eklendi

 • Taşıma gücü rapor sayfasında yapı ort/maks basıncı-zemin taşıma gücü kontrolü eklendi

 • Taşıma gücü sayfasına sc, dc, ic hesap formülleri eklendi

 • Sonuçlar sayfasında imza bölümü eklendi

 • Rapor kapak sayfasına mahalle eklendi, düzenlemeler yapıldı

 • Çeşitli renk, font vb. değişiklikler yapıldı

 • Yazım hataları düzeltildi

 • Sondaj derinliği raporunda bazı düzeltmeler yapıldı

Versiyon 2.1.8
 • Bodrum perdelerine etkiyen basınçların hesapları düzeltildi

 • ZD zeminlerde Ss değerinin 1.25’den büyük olduğunda seçilen Fs katsayısı düzeltildi

 • Yazım hataları düzeltildi

 • Sayfa boyutları, font vb. hataları giderildi

Versiyon 2.1.7
 • N 1,60f : 34 olması durumundaki hata düzeltildi

 • Katman girilmeden sondaj derinliği hesaplama sırasındaki hata giderildi

 • Kaya taşıma gücü hesaplarında mpa ve t/m² ile hesap yapma eklendi

 • Kaya taşıma gücü raporunda tüm sonuçlar t/m² olacak şekilde ayarlandı

 • Rapora Arsa, vaziyet planı ve sondaj kesiti fotoğrafı ekleme

 • Ondalık ayracı nokta olduğu zaman ortaya çıkan sorun düzeltildi

 • Arsa bilgilerinin altına fotğraf ekleme seçeneği eklendi

 • Raporda yapı bilgilerinin ardına 2 tam sayfa fotoğraf ekleme seçeneği getirildi

 • Yerel zemin sınıfı hesabı raporda daha ayrıntılı verildi

 • Onay sayfası düzenlendi

 • Sonuçlar sayfasına yatak katsayısı maddesi eklendi

 • Birim çeviri düzeltildi

 • ZB zeminlerde Fs katsayısı düzeltildi

 • Genel düzeltmeler yapıldı

 • Bodrum perdelerine etkiyen statik zemin basınçları hesaplama modülü eklendi

 • Rapora Vs araştırma/hesap derinlikleri eklendi

Versiyon 2.1.6
 • Sondaj derinliği belirleme maddesinde yeni sayfaya geçme hatası düzeltildi
 • Sondaj derinliği belirleme sayfasında otomatik olarak temelin oturduğu katmanın verileri çekildi
 • Raporda qk qt olarak değiştirildi
 • Zemin taşıma gücü kontrolü maks/ort basınca göre seçmeli yapıldı
 • Yatayda kayma ekranına birimler eklendi
 • Raporda eksik birimler eklendi
 • Taşıma gücü hesabında kombinasyon gösterme (g+q+e , 1.4g+1.6q vb) eklendi
 • Kaya zeminlerde tek eksenli basınç ve nokta yükleme deneylerine göre taşıma gücü hesabı eklendi
 • Bakanlık formatında bulunan tüm zemin taramaları eklendi
 • Rapora (Depremsellik) Yatay Elastik Tasarım Spektrumu grafiği eklendi
 • Rapora (Depremsellik) Ta Tb ve Tl değerleri eklendi
 • ZF spektrum grafiği çizim modülü eklendi
 • ZF spektrum verilerini idecad, sap2000 vb. gibi üstyapı hesap programlarına aktarmak için txt export özelliği eklendi
 • Rapordaki eksik, hatalı yazılar düzeltildi
 • Genel iyileştirmeler yapıldı
 • Konsolidasyon oturma hesabı raporunda daha çok hesap verisi eklendi
 • Konsolidasyon oturma hesabı raporunda hesap şeması eklendi
 • Rapora onay sayfası eklendi
Versiyon 2.1.4
 • Bazı yazı fontları değiştirildi(Velit Bey)
 • Sonuçlar sayfasına sıvılaşma aralıkları eklendi
 • Birim çeviricide düzeltilmeler yapıldı (Gürkan Bey)
 • Yatak katsayısı hesaplamadaki hatalar düzeltildi
 • Raporlamada yüzeysel temellerin yatayda kayma hesap sonuç çıktıları iyileştirildi
 • SPT grafik aralığı değiştirildi
 • Genel iyileştirmeler yapıldı
Versiyon 2.1.3
 • Yazım hataları düzeltildi
 • Katman sayfasına birim çevirici eklendi
 • Kayıt dosyası iyileştirildi
 • Tekil temel hesaplarına ek yapıldı
 • Birim çeviricide düzeltilmeler yapıldı (Gürkan Bey)
 • Genel iyileştirmeler yapıldı
Versiyon 2.1.2
 • Yazım hataları düzeltildi (Güray Bey)
 • Hem nokta hem de virgül ondalık ayracı olarak ayarlandı
 • Save dosyası iyileştirildi
 • Tekil temeller için hesaplar eklendi
Versiyon 2.1.1
 • SPT düzeltmesi hesabında kil zeminlerde CN düzeltmesi yaptırma kullanıcı seçenekli yapıldı
 • Temel basıncı-zemin taşıma gücü karşılaştırma hataları düzeltildi
 • Sahaya özel araştırma ve değerlendirme gerektiren zemin koşulları düzeltildi
 • PI > 20 ve w > % 40 koşul değerlendirmesi eklendi
Versiyon 2.1.0
 • Yazım hataları düzeltildi.
 • Rapor fontlarında düzeltmeler yapıldı.
 • Birim çevirici ekleri artırıldı.
 • Sürekli temel taşıma gücü hesabı eklendi.
 • Sürekli temel oturma hesabı eklendi.
 • Sonuçlar sayfasında kazı/geri dolgu önerisi eklendi.