Yerel Zemin Sınıfı Belirleme

Yerel zemin sınıfı belirleme GeoPro programı ile çok basit bir şekilde yapılabilir. Zemin katmanlarını, kayma dalgası hızı ve Standart Penetrasyon Testi (SPT) sonuçlarını girdikten sonra  SPT-N(60)30, Vs(30) ve Cu30 değerine göre yerel zemin sınıfını otomatik olarak hesaplar.

Yerel Zemin Sınıfı Belirleme

Yerel Zemin Sınıfı Hesapları Otomatik Yapılsın

GeoPro programı üst 30 metredeki ortalama standart penetrasyon darbe sayısı-SPT-N(60)30, ortalama kayma -hızı Vs(30) ve ortalama drenajsız kayma dayanımı-(cu)30 değerlerini otomatik olarak hesaplar.

Hesaplanan değerlere göre zemin sınıfını otomatik olarak hesaplar. Bunun yanı sıra yönetmelikte belirtilmiş özel koşulların da incelemesini yapar. GeoPro programı zemin sınıfını çeşitli korelasyon ve kombinasyon yöntemleri ile belirler. 

Tüm sonuçları rapor halinde kullanıcılara sunar.

 

Program zemin sınıfı seçimini otomatik olarak yapar ve size belirlenen yerel zemin sınıfını sunar.

Ayrıca “sahaya özel araştırma ve değerlendirme gerektiren zeminleri” belirler.

Eğer varsa katmanlardaki kumları sıkılıklarına göre (çok sıkı, orta sıkı, gevşek) kategorize eder ve toplam katman derinliklerine göre yüzde cinsinden verir.

Toplamda 3 metreden kalın yumuşak kil (PI>20 ve w>%40) olup olmadığını belirler

Toplam kalınlığı 8 metreden fazla olan yüksek plastisiteli (PI>50) olup olmadığını belirler

Çok kalın (>35 m) yumuşak veya orta katı kil durumunu inceler

Üstte belirtilen incelemeleri kullanıcıya sunar. Kullanıcı ise sadece bu sonuçlara bakarak zemin sınıfını seçer.

Yerel Zemin Sınıfı Belirleme
yerel zemin sınıfı belirleme Yerel zemin sınıfı belirleme

Üst 30 metredeki ortalama kayma hızı Vs(30)

Üst 30 metredeki ortalama kayma hızı Vs(30) değerini hesaplamak için ise veri raporundan kot ve hız değerlerini girmeniz yeterli.

GeoPro programı yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde” (TBDY 2018) belirtildiği şekilde Vs(30) değerini otomatik olarak hesaplar ve yerel zemin sınıfını belirler.

SPT verilerinin düzeltilmesi

SPT Düzeltmeleri ve Gerilme Hesapları

Taşıma gücü analizi

Taşıma Gücü Analizi

Sondaj derinliği hesaplama

Sondaj Derinliği Belirleme

Oturma analizi

Oturma ve Şişme Potansiyelini Belirleme

Yüzeysel Temellerin Yatayda Kayması

Temelin Yatayda Kayması

Yatak katsayısı hesaplama

Yatak Katsayısı Belirleme

Sıvılaşma analizi

Sıvılaşma

Bize Ulaşmaktan Çekinmeyin

Merak ettiğiniz veya daha fazla bilgi almak istediğiniz bir konu ile ilgili bizimle konuşmak için lütfen iletişime geçiniz.

Email info@geoteknikanaliz.com

Şimdi Ara! 0 (232) 407 3753