Geoteknik Rapor Hazırlama Videoları İle Geoteknik Rapor Hazırlamayı Hemen Öğrenin

Geopro programının nasıl kullanıldığını gösteren geoteknik rapor hazırlama videoları ile nasıl hesap yapıldığını ve nasıl geoteknik rapor hazırlayabileceğinizi kısa sürede öğrenebilirsiniz.

Geoteknik Rapor Hazırlamayı Hemen Öğrenin

GeoPro Geoteknik Analiz ve Raporlama Programı ile adım adım, açıklayarak bir geoteknik rapor hazırlanmasını göstermeye çalıştık.Videodan cevabına ulaşamadığınız bir soru olursa bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Bu video ile ne öğrenebilirim ?

Zemin Katmanlarının Tanımlanması, MV (hacimsel sıkışma katsayısı) seçilmesi, YASS ve SPT verilerinin girilmesi, SPT düzeltmeleri (N60 N1,60 ve N1,60f), Zemin Sınıfı Belirleme, Kayma Dalgası Hızına (Vs30) göre zemin sınıfı belirleme, Zemin Taşıma gücü hesaplama, Temelin Yatayda Kayması, Sıvılaşma Hesabı, Ani ve konsolidasyon oturması hesaplama, Yatak Katsayısı Hesabı, Presiyometre deneyi ile oturma ve taşıma gücü hesaplama, ZF zeminler için Yatay Elastik Sprektrumu hesaplama, Üstyapı (idecad vb) programı için spektral ivme grafiği verileri hazırlama, Kayalarda taşıma gücü hesabı, Bodrum perdelerine etkiyen statik zemin basıncı hesaplama, Sıvılaşma sonrası oturma hesabı, Sondaj Derinliği hesaplama, Geoteknik Rapor Hazırlama ve daha bir çok konuyu bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Sahaya Özel Davranış Analizi Sonuçlarının Hesaplanması

Sahaya özel davranış analizi sonuçlarında belirlenen Fs ve F1 sayılarını kullanarak yeni grafik oluşturulması ve üst yapı analiz programlarına aktarılmak üzere dışa veri aktarılması.

Sondaj Derinliği Belirleme

Yeni deprem yönetmeliğine göre (TBDY 2018) zemin ve yapı özellikleri göz önüne alınarak yapılması gereken sondaj derinliğinin hesaplanması.

KAYAÇLARDA TAŞIMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ

Tek eksenli basınç deneyi sonuçlarına göre kayaç zeminlerde taşıma gücü hesabı

KAYAÇLARDA TAŞIMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ

Nokta yükleme deneyi sonuçlarına göre kayaç zeminlerde taşıma gücü hesabı

BODRUM PERDELERİNE ETKİYEN STATİK ZEMİN BASINÇLARI

Rijit perdelerine etkiyen zemin ve su basınçlarının, statik durumda ve deprem durumundaki basınçlarının hesaplanması

PRESİYOMETRE İLE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ VE YAPI OTURMA MİKTARINI HESAPLAMA

Presiyometre deneyi sonuçlarıyla zeminin taşıma gücünü hesaplayabilir, inşaa edilecek yapının oturma miktarını çok kolayca hesaplayabilirsiniz. Üstelik tek tuş ile detaylı rapor alabilirsiniz.